Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Gyseghem

Brusselstraat 63

9400 Ninove

Hoofdapotheker: Joachim Van Gyseghem

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0421 713 636

Machtigingsnummer APB: 414801

Telefoonnummer: 054 33 37 80

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.